Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове
Библиотека

Телeфони: +381 11 3616 296; 363 1620


Прописи донети после 1945. године,
као и стари прописи објављени током XIX и почетком XX века,
могу се добити електронском поштом.

e-mail: smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs
29.11.2023. 15:39