Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 02/99
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ БАЗЕЛСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О КОНТРОЛИ ПРЕКОГРАНИЧНОГ КРЕТАЊА ОПАСНИХ ОТПАДА И ЊИХОВОМ ОДЛАГАЊУ.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
25.12.1999. 02.01.2000.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ-ИНДУСТРИЈА. ПОЉОПРИВРЕДА. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Правни основ:
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

15.06.2024. 04:12