Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 15/89
Врста прописа: УРЕДБА
Назив правног прописа: УРЕДБА О РАТИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ О РАНОМ ОБАВЕШТАВАЊУ О НУКЛЕАРНИМ НЕСРЕЋАМА.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
14.11.1989.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: ПРОИЗВОДЊА, ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Правни основ:
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

15.06.2024. 02:56