Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број / година издања: 68/91
Врста прописа: ОДЛУКА
Назив правног прописа: ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ПРЕТХОДНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О ДРЖАВНИМ СИМБОЛИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
09.11.1991.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Област примене: ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКИ ОРГАНИ. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.
Правни основ: УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ....
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:


13.08.2022. 06:08