Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове
Библиотека

Телeфони: +381 11 3616 296; 363 1620


Прописи донети од 1945. до 1989. године, уколико нису били важећи 1990. када је база фомирана,
као и стари прописи објављени током XIX и почетком XX века,
могу се добити електронском поштом по захтеву.

e-mail:
smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs
biblioteka@uzzpro.gov.rs
13.07.2024. 09:39