Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЦГ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 02/2006
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О СПРЕЧАВАЊУ АКАТА НУКЛЕАРНОГ ТЕРОРИЗМА.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
12.05.2006. 20.05.2006.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА. ВОЈНА САРАДЊА.
Правни основ:
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

13.07.2024. 08:34