Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 04/91
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ НУКЛЕАРНИХ НЕСРЕЋА ИЛИ РАДИОЛОШКЕ ОПАСНОСТИ.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
22.02.1991. 02.03.1991.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ. НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ.
ПРОИЗВОДЊА, ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Правни основ:
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

30.05.2024. 09:38