Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 01/58
Врста прописа: УРЕДБА
Назив правног прописа: УРЕДБА О РАТИФИКАЦИЈИ СТАТУТА МЕЂУНАРОДНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
31.12.1958.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица: ФНРЈ
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА.
Правни основ:
Модификација: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: УРЕДБА О РАТИФИКАЦИЈИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЧЛАНА 6. СТАТУТА МЕЂУНАРОДНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА А... , 09/86
АМАНДМАН: УРЕДБА О РАТИФИКАЦИЈИ АМАНДМАНА НА ПРВУ АЛИНЕЈУ ЧЛАНА 6. А.3. СТАТУТА МЕЂУНАРОДН... , 07/63
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

01.10.2023. 19:40