Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 10/2017
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ.   Директан линк
Напомена правног прописа: МОДИФИКАЦИЈА 1/2018 ОДНОСИ СЕ НА ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВЕ КОНВЕНЦИЈЕ И КОНВЕНЦИЈА СТУПА НА СНАГУ 18. МАРТА 2018. ГОДИНЕ.

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
13.11.2017. 18.03.2018.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА. ВОЈНА САРАДЊА.
Правни основ:
Модификација: ИЗМЕНЕ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О КОНВЕНЦИЈИ О НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ... , 01/2018
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

13.07.2024. 07:22