Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 13/77
Врста прописа: УРЕДБА
Назив правног прописа: УРЕДБА О РАТИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ О СПРЕЧАВАЊУ ЗАГАЂИВАЊА МОРА ПУТЕМ ИЗБАЦИВАЊА ОТПАДАКА.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
24.11.1977.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: БЕЗБЕДНОСТ ПОМОРСКОГ САОБРАЋАЈА. ЛУКЕ И ПРИСТАНИШТА
Правни основ: УСТАВ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ....
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

30.05.2024. 07:38