Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Број / година издања: 06/80
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О ОСНОВНИМ СВОЈИНСКО-ПРАВНИМ ОДНОСИМА. МОДИФИКАЦИЈА 29/96 ОДНОСИ СЕ НА ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНИМ СВОЈИНСКОПРАВНИМ ОДНОСИМА КОЈОМ СЕ У ЧЛАНУ 1. НАЗИВ ЗАКОНА МЕЊА И ГЛАСИ: ЗАКОН О ОСНОВАМА СВОЈИНСКОПРАВНИХ ОДНОСА. МОДИФИКАЦИЈА 115/2005 ОДНОСИ СЕ НА ЗАКОН О ХИПОТЕЦИ ЧИЈИМ ДАНОМ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ ОДРЕДБЕ ЧЛ.63. ДО 69. ОВОГ ЗАКОНА.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
08.02.1980. 01.09.1980.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: ВЛАСНИЧКОПРАВНИ ОДНОСИ. СВОЈИНСКОПРАВНИ ОДНОСИ. ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ.
Правни основ:
Модификација: ДЕЛИМИЧНО УКИДАЊЕ: ЗАКОН О ХИПОТЕЦИ. ... , 115/2005
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНИМ СВОЈИНСКО-ПРАВНИМ ОДНОСИМА.... , 29/96
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНИМ СВОЈИНСКО-ПРАВНИМ ОДНОСИМА.... , 36/90
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за: ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊА СА СО ПАЛИЛУЛА НА ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕ...
ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПРАВА УПРАВЉАЊА....
ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА О УСТАНОВЉЕЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈА...

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

22.03.2019. 09:52