Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 01/64
Врста прописа: УРЕДБА
Назив правног прописа: УРЕДБА О РАТИФИКАЦИЈИ СПОРАЗУМА О ПРИВИЛЕГИЈАМА И ИМУНИТЕТИМА МЕЂУНАРОДНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
25.01.1964.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. ДИПЛОМАТСКА И КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА.
Правни основ: ЧЛ.5. УСТАВНОГ ЗАКОНА О СПРОВОЂЕЊУ УСТАВА, ЧЛ.79, СТ.1, Т.5. УСТАВНОГ ЗАКОНА ИЗ ...
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

19.04.2024. 04:42