Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Број / година издања: 43/82
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О РЕШАВАЊУ СУКОБА ЗАКОНА СА ПРОПИСИМА ДРУГИХ ЗЕМАЉА У ОДРЕЂЕНИМ ОДНОСИМА. ОВАЈ ЗАКОН МЕЊА НАЗИВ У СЛ.Л.СРЈ, 46/96 И ГЛАСИ: "ЗАКОН О РЕШАВАЊУ СУКОБА ЗАКОНА СА ПРОПИСИМА ДРУГИХ ЗЕМАЉА". МОДИФИКАЦИЈА 46/2006 ОДНОСИ СЕ НА ЗАКОН О АРБИТРАЖИ, ЧИЈИМ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ ОДРЕДБЕ ЧЛ.97 - 100. ОВОГ ЗАКОНА.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
23.07.1982. 01.01.1983.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: БРАК. ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ. НАСЛЕЂИВАЊЕ.
ПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК. УПРАВНИ СПОРОВИ. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ
Правни основ:
Модификација: ДЕЛИМИЧНО УКИДАЊЕ: ЗАКОН О АРБИТРАЖИ.... , 46/2006
ИЗМЕНЕ: ЗАКОН О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О РЕШАВАЊУ СУКОБА ЗАКОНА СА ПРОПИСИМА ДРУГИХ ЗЕМАЉА У ОДРЕ... , 46/96
ИСПРАВКА: ИСПРАВКА ЗАКОНА О РЕШАВАЊУ СУКОБА ЗАКОНА СА ПРОПИСИМА ДРУГИХ ЗЕМАЉА У ОДРЕЂЕНИМ ... , 72/82
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

22.03.2019. 09:52