Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЦГ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 04/2004
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ УГОВОРА О СВЕОБУХВАТНОЈ ЗАБРАНИ НУКЛЕАРНИХ ПРОБА СА ПРОТОКОЛОМ.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
05.03.2004. 13.03.2004.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА.
Правни основ:
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

13.07.2024. 08:24