Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 09/85
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ О ФИЗИЧКОЈ ЗАШТИТИ НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
26.07.1985.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: ПРОИЗВОДЊА, ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Правни основ:
Модификација: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНВЕНЦИЈЕ О ФИЗИЧКОЈ ЗАШТИТИ НУКЛЕАРНОГ МАТ... , 04/2016
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

01.10.2023. 19:45