Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 04/2016
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНВЕНЦИЈЕ О ФИЗИЧКОЈ ЗАШТИТИ НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА.   Директан линк
Напомена правног прописа: МОДИФИКАЦИЈА 6/2016 ОДНОСИ СЕ НА ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУПАЊУ НА СНАГУ ОВИХ АМАНДМАНА И АМАНДМАНИ СТУПАЈУ НА СНАГУ 8. МАЈА 2016. ГОДИНЕ.

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
26.02.2016. 08.05.2016.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА. ВОЈНА САРАДЊА.
Правни основ:
Модификација: ИЗМЕНЕ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ АМАНДМАНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНВЕНЦИЈЕ ... , 06/2016
Модификује: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ О ФИЗИЧКОЈ ЗАШТИТИ НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА.... , 09/85
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

30.05.2024. 09:17