Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 11/63
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ УГОВОРА О ЗАБРАНИ ЕКСПЕРИМЕНАТА СА НУКЛЕАРНИМ ОРУЖЈЕМ У АТМОСФЕРИ, КОСМОСУ И ПОД ВОДОМ.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
15.11.1963.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. ДИПЛОМАТСКА И КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА.
Правни основ:
Модификација:
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

13.07.2024. 08:59