Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
Број / година издања: 19/2015
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ МАЂАРСКЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПРАВОВРЕМЕНОЈ РАЗМЕНИ ИНФОРМАЦИЈА У СЛУЧАЈУ РАДИОЛОШКЕ ОПАСНОСТИ.   Директан линк
Напомена правног прописа: МОДИФИКАЦИЈА 20/2015 ОДНОСИ СЕ НА ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ СПОРАЗУМА И СПОРАЗУМ СТУПА НА СНАГУ 18. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
06.10.2015. 18.11.2015.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Област примене: МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ-ИНДУСТРИЈА. ПОЉОПРИВРЕДА. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Правни основ:
Модификација: ИЗМЕНЕ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ МАЂАРСКЕ И ВЛАДЕ РЕП... , 20/2015
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

19.04.2024. 04:57