Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Број / година издања: 67/73
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ О ПРИМЕНИ ГАРАНТИЈА У ВЕЗИ СА УГОВОРОМ О НЕШИРЕЊУ НУКЛЕАРНОГ ОРУЖЈА.   Директан линк
Напомена правног прописа: МОДИФИКАЦИЈА 12/2018 ОДНОСИ СЕ НА ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ ДОДАТНОГ ПРОТОКОЛА, ОБЈАВЉЕНОГ У СЛ.ГЛ.РС, 10/2018 И ДОДАТНИ ПРОТОКОЛ СТУПА НА СНАГУ 17. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ.

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
13.12.1973. 21.12.1973.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА.
Правни основ:
Модификација: ИЗМЕНЕ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ ДОДАТНОГ ПРОТОКОЛА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ... , 12/2018
ДОДАТНИ ПРОТОКОЛ: ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ДОДАТНОГ ПРОТОКОЛА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ АГЕ... , 10/2018
Модификује:
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

13.07.2024. 08:47