Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Пријава    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број / година издања: 44/2013
Врста прописа: ПРАВИЛНИК
Назив правног прописа: ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА.   Директан линк
Напомена правног прописа:

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
21.05.2013. 29.05.2013.

Датум укидања: 12.12.2015.
МБР прописа који га укида: 12/100/2015/06

Доносилац: ОРГАН УПРАВЕ ИЛИ УПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА - МИНИСТАРСТВА
Територијална јединица: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Област примене: ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ. ВИШЕ ШКОЛЕ, ФАКУЛТЕТИ И УНИВЕРЗИТЕТИ.
Правни основ: ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. ...
Модификација: ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА: ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА.... , 100/2015
Модификује: ИЗМЕНЕ: ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА.... , 30/2007
Укида:
Пропис је правни основ за:

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

21.02.2018. 22:08